FARO Laser Scanner Focus3D X 330

Grotere efficiëntie en snellere workflows voor de FARO laserscanners

FARO introduceerde met SCENE 2019 een geavanceerd, geïntegreerd softwareplatform, dat de productfamilie van de FARO Focus laserscanners optimaliseert. SCENE 2019 is specifiek ontwikkeld voor het vastleggen en verwerken van 3D-meetgegevens in realiteit, analyse en documentatie en is een belangrijk hulpmiddel binnen de gehele sector voor misdaad, ongevallen, brand en veiligheidsplanning. Veiligheidsexperts kunnen zo heel efficiënt de “crime scene” in kaart brengen en die opnieuw oproepen voor analyse in een later tijdstip.

 

Verwerkt scans tot 50% sneller

Dankzij een baanbrekende FARO-innovatie in SCENE 2019 kan de laserscanner-CPU met bijna 100% van de capaciteit worden ingezet en zo de verwerkingstijd van de scan met 50% terugbrengen. Bovendien wordt deze efficiëntie dienovereenkomstig groter naarmate extra CPU-kernen worden toegevoegd.


Aanzienlijk korte opschoontijd

Met een andere FARO-innovatie, Filter voor bewegende objecten, is het mogelijk nevenbeelden automatisch te verwijderen en kunnen gemakkelijk ongewenste objecten die door een locatie bewegen, zoals mensen of voertuigen, worden geëlimineerd. Dit vermindert de opschoontijd en -inspanning voor ongewenste objecten aanzienlijk en daardoor kan sneller met de analyse van de situatie worden begonnen.

Kruispunt voor toepassen van Filter voor bewegende objecten

Kruispunt na toepassen van Filter voor bewegende objecten