FARO Benelux B.V. heeft tijdens de Bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht van 4 tot en met
8 februari 2019 haar nieuwste technologieën en branchespecifieke softwareoplossingen voor de bouwsector getoond. Deze nieuwe technologieën maken een toenemende automatisering van de bouwsector mogelijk waardoor de verwachte schaarste aan gekwalificeerde bouwvakkers kan worden opgevangen.

 

Hiervoor zijn nieuwe technieken, die inzicht geven in de kwaliteit van de gebouwde omgeving, noodzakelijk zodat al in een vroeg stadium fouten kunnen worden gedetecteerd om een betere kwaliteit van het eindwerk te kunnen realiseren.

Technologie voor de bouw

De FARO-technologie die op de beurs werd tentoongesteld is gericht op het optimaliseren van BIM-toepassingen. Met FARO’s BuildIt Construction software wordt voortdurend de werkelijke situatie met CAD-modellen vergeleken waardoor efficiënt de bouwkwaliteit wordt gemonitord. De FocusS laserscanners worden ingezet om snel ruimtes op te meten. Met de ScanLocalizer vervalt de noodzaak referentiedoelen te bepalen in overlappende gebieden voor gebruikers die Building Information Modeling (BIM)-scans van interieurs uitvoeren.

De puntenwolken worden ingeladen in Scene en er ontstaat een duidelijk beeld van de ruimte. De bestanden kunnen vervolgens in AutoCAD of Revit worden gebruikt. Het grote voordeel hiervan is dat de afmetingen automatisch worden bepaald en ingelezen waardoor de kans op fouten sterk afneemt.

Met Visual Inspect kunnen bouwvakkers op de werkplek de ‘onzichtbare’ leidingen zien waardoor ze sneller en secuurder kunnen werken. De TracerM projecteert het werk op de exacte locatie waardoor direct overgegaan kan worden tot de actie.

Deze technologieën helpen de bouwwereld in het reduceren van de hoeveelheid afval en tegelijkertijd het verhogen van de effectiviteit.

Virtual reality

Meten is weten en het correct opmeten voorkomt dat verkeerde prefab onderdelen worden geleverd of dat raamkozijnen niet passen. Door op voorhand een virtual reality van een bouwproject te maken, kan ook de eindklant door het gebouw lopen. Zo ontstaat een duidelijk beeld van het eindresultaat nog voordat het gebouwd is. Dit biedt enerzijds de mogelijkheid om het project in een vroeg stadium aan te passen aan de wensen van de klant en anderzijds sluit het kostbare aanpassingen uit die na oplevering moeten worden uitgevoerd.