“Een perfect BIM (building information model) creëren op basis van op het terrein geregistreerde gegevens.” Dat is het credo van de nieuwe software van FARO dat producten met de meest volledige functies, de efficiëntste werkstromen, de innovatiefste technologie en het hoogste rendement in hun categorie omvat.

FARO introduceert de nieuwe software As-BuiltDie software van FARO ondersteunt AEC-klanten bij de efficiënte en volledige evaluatie van gegevens over gebouwen, fabrieken en infrastructuren die verzameld werden met verschillende meetsensoren, zoals laserscanners, handscanners, drones, camera’s of volledige meetstations. As-Built vult klassieke CAD-programma’s aan met een bijkomende evaluatiefunctie zodat ze de 2D- en 3D-documentatie van concrete bouwgegevens aanzienlijk kunnen versnellen.

De As-Built-software die in eerste instantie beschikbaar is voor Autodesk®-gebruikers, is in drie productvarianten onderverdeeld:

  • As-Built for AutoCAD® Software
  • As-Built for Autodesk®Revit®
  • As-Built Suite®

As-Built for AutoCAD®Software*is speciaal ontworpen voor AEC-gebruikers die controletaken in verschillende industriële sectoren uitvoeren, en biedt een op de markt unieke reeks van functies. Wat  het onderwerp ook is dat gedocumenteerd moet worden – straten, bruggen, fabrieken, graafwerken, monumenten of gebouwen – met As-Built for AutoCAD®is dat geen probleem. Naast het eenvoudige beheer van grote scanprojecten (met materiaal van uiteenlopende leveranciers) kunnen gebruikers ook snel en gemakkelijk geometrische basisgegevens verzamelen, zoals meervoudige vectorlijnen, 3D-contouren of oppervlakken. Instructies om bouwelementen te tekenen en te dimensioneren, maken een snelle afwerking mogelijk van 2D-plannen die dan via ‘room book’ op een gestructureerde manier met extra informatie uitgebreid kunnen worden. De software biedt fabrieksbouwers en onderhoudsdiensten intelligente instrumenten om geautomatiseerde modellen te maken van standaard pijp- en stalen elementen uit catalogi. Talrijke analytische instrumenten ondersteunen de visualisering van modelafwijkingen, tot in de ‘point cloud’ (een bestand met punten die een 3D-beeld vormen), en maken verdere inspecties mogelijk, zoals de volumeberekening van tanks.

Gebruikers van As-Built for AutoCAD®Software kunnen niet alleen evaluaties van de ‘point cloud’ opstellen, maar ook foto’s of gegevens van complete meetstations gebruiken om hun as-built-gegevens aan te vullen. Die dienen onder andere voor de creatie van beelden en plannen op schaal, als het beginpunt om de positie van laserscans te bepalen of om op het projectterrein zelf CAD-referentiepunten vast te leggen.
Met As-Built for Autodesk®Revit®**biedt FARO architecten, ingenieurs, bouwspecialisten en vestigingsdirecteurs een efficiënt instrument om de 3D-gegevens van de laserscan direct in Autodesk Revit® te beoordelen. Dankzij speciale functies kunnen gebouwen, structuurelementen en het omliggende terrein snel, zowel automatisch als manueel, in intelligente BIM-modellen omgezet worden. Een geïntegreerde sectiemanager stelt gebruikers in staat om eenvoudig binnen de ‘point cloud’ afmetingen vast te leggen en zich te oriënteren. De snelle en precieze vorming en uitlijning van muren, pijpen en stalen balken in overeenstemming met toleranties die de gebruiker vastgelegd heeft, maakt het mogelijk om vloerniveaus en elementen van technische ruimtes in een mum van tijd te creëren. Talrijke designhulpfuncties vereenvoudigen de creatie van 3D modellijnen en -punten via de registratie van reële 3D-punten. Precisietests tussen het BIM-model en de realiteit worden gegarandeerd door een geïntegreerde oppervlakanalyse (zelfs volgens USIBD: http://usibd.org/). De optie om nieuwe Revit®-elementen in de editorfunctie te creëren, stelt gebruikers in staat om ook niet-standaardelementen te modelleren.

De FARO As-Built Suitecombineert de functies van As-Built for AutoCAD® Software en As-Built for Autodesk®Revit®.In de toekomst komen daar ook andere producten bij die op het As-Built-platform uitgebracht worden. Het softwarepakket is bijzonder geschikt als een oplossing voor dienstverleners die hun klanten verschillende doelprogramma’s aanleveren, en die een grotere behoefte aan flexibiliteit hebben bij de evaluatie van data.

Ongeacht de productvariant die gebruikt wordt, doen gebruikers altijd hun voordeel met de naadloze integratie van hun gegevens uit FARO Focus en Freestyle in de As-Built-omgeving. Daarnaast worden de gegevensformaten van alle bekende producenten (zoals Leica, Trimble en Topcon) ondersteund.

“We hebben ons toegespitst op digitale 3D-meetoplossingen die de grootste knelpunten van AEC-professionals uit de wereld helpen: in het bijzonder, afval en projectvertragingen die de productiviteit verminderen en de exploitatiekosten verhogen,” stelt Andreas Gerster, Vice President Global Construction BIM.

“As-Built is een krachtig modelleerplatform voor Autodesk®-gebruikers, maar voor FARO is het een eerste stap in de nieuwe omschrijving van wat registratiesoftware kan en moet zijn. “

De software die in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Chinees en Japans beschikbaar is, kan nu gratis uitgetest worden door belangstellende gebruikers. Meer informatie vindt u op: www.FARO.com.