Iedereen heeft het tegenwoordig over augmented reality. Bij augmented reality wordt de werkelijkheid aangevuld met door een computer gegenereerde gegevens, het gaat dus om het zichtbaar maken van extra informatie over de werkelijkheid voor het oog van de gebruiker. Dit kan door het tonen van deze informatie met behulp van een bril, door projectie direct op echte objecten met een beamer of laserprojector of door er met een camera opgenomen videobeeld overheen te leggen dat aanvullende informatie bevat.

In de industrie wordt veel gebruik gemaakt van tablet-pc’s met een ingebouwde camera. Het door de camera vastgelegde videobeeld wordt op het scherm weergegeven en met aanvullende informatie “uitgebreid”. Door de hier bereikte nauwkeurigheid van de overlay is een zeer snelle en kosteneffectieve controle mogelijk van onderdelen, gereedschappen en productie-installaties.

In deze tijd van globalisering draait het steeds meer om een flexibele en mobiele aansturing en bewaking van processen, omdat de kwaliteitsborging via de wereldwijd gedistribueerde procesketen steeds hogere personeels-, tijdgebonden- en reiskosten met zich meebrengt.

De laatste tijd is er een trend zichtbaar om de systemen die daarvoor nodig zijn van de vaste controlestations en invoerterminals te verplaatsen naar mobiele apparaten. Het is hier dat de augmented reality techniek heel goed kan worden gebruikt en een ​​duidelijke toegevoegde waarde oplevert. De techniek geeft een directe en intuïtieve toegang tot informatie en maakt een snelle vergelijking met de nominale waarden mogelijk, omdat de informatie beschikbaar is waar deze nodig is. Bovendien kunnen processen naadloos en zonder het wisselen van media in de gehele procesketen worden ondersteund. Dit wordt goed geïllustreerd met het voorbeeld over werktuigbouw.

Met “Visual Inspect AR” heeft FARO een manier gevonden om augmented reality gebruiksklaar aan te bieden en in de praktijk met een groot aantal extra functies effectief te gebruiken.

Vaak worden door toeleveranciers modellen van polystyreen voor het gietwerk, het ruwe gietstuk en het gefreesde gietstuk geleverd en pas bij de OEM of de werktuigbouwer gemonteerd.

De inspectie bij ontvangst en uitlevering gebeurt meestal op basis van speciaal daarvoor gemaakte tekeningen of eenvoudige controlelijsten, waardoor extra kosten ontstaan.

Met FARO Visual Inspect AR wordt het videobeeld nauwkeurig over het CAD-model gelegd. Dit betekent dat het onderdeel direct kan worden vergeleken met de ontwerpgegevens en afwijkingen onmiddellijk zichtbaar worden.

Deze afwijkingen kunnen dan direct in het programma worden gedocumenteerd met foto’s of video’s als bewijsmateriaal, waarbij deze documentatie of foutrapportage rechtstreeks wordt gekoppeld aan de corresponderende geometrie. Na de inspectie kunnen deze verslagen “met een druk op de knop” als een document worden geëxporteerd of rechtstreeks naar de betreffende PLM- of PDM-systemen worden gestuurd. De nabewerking van de controleresultaten, bijvoorbeeld door handmatige invoer in deze systemen of het maken van tijdrovende PowerPoint-presentaties, behoort tot het verleden.

Een extra mogelijkheid is om dergelijke controles uit te voeren met behulp van controlelijsten of stapsgewijze instructies, wat meer zekerheid biedt.

Naast de geometrie heeft de controleur via het apparaat toegang tot alle verdere informatie die hij nodig heeft, zoals metagegevens, ISO-normen, stamgegevens, etc., zodat voor het inspectieproces geen andere media nodig zijn.

De controle bij de goederenontvangst verloopt zo sneller en eenvoudiger.

Hetzelfde geldt voor korte inspecties na de verspaning van een onderdeel. Als bij het maken van het CAM-programma kenmerken vergeten zijn, zoals gaten of sleuven, dan is dit in enkele minuten te controleren aan de hand van de ontwerpgegevens. Het opnieuw opspannen en instellen van het te bewerken onderdeel vervalt hiermee, wat al snel enkele arbeidsuren bespaart.

Ook bij de montage van componenten biedt het gebruik van deze techniek nieuwe mogelijkheden om tijd en geld te besparen en fouten te vermijden.

Direct tijdens de montage worden onderdelen geïdentificeerd, de montagepositie bepaald en de componenten gecontroleerd. Het maken van 2D-documenten voor de werkplaats en het lopen naar vaste terminals is daarmee overbodig.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden beschikt de monteur ter plaatse snel en flexibel over alle documenten en kan hij met behulp van de AR-overlay snel de inbouwlocatie vinden.

Omdat alle aanvullende informatie direct aan de 3D-geometrie is gekoppeld, zijn deze gegevens direct toegankelijk door het eenvoudig aantikken van de plaats op het videobeeld, waarna de benodigde parameters worden getoond.

Omdat er tegenwoordig bijna uitsluitend in 3D wordt ontworpen, is het extra aanmaken van 2D-tekeningen voor de productie niet meer nodig, wat opnieuw veel kosten bespaart. Door het mobiele karakter van het systeem vervalt het lopen naar vaste terminals en zijn er minder systemen en softwarelicenties nodig, omdat de mobiele systemen flexibeler kunnen worden gebruikt.

Een bijkomend voordeel van Visual Inspect AR is, dat nu snelle tussentijdse controles overal en op elk moment mogelijk zijn. Fouten worden sneller gevonden en opgelost, waardoor de kosten sterk kunnen afnemen.

Met Visual Inspect AR introduceert FARO een nieuwe oplossing, die voldoet aan de behoeften van een mondiale en flexibele productie en het bedrijf helpt om processen flexibeler, sneller en veiliger te maken en tegelijkertijd de toenemende druk op de kosten te verminderen.