“Industry 4.0”, “cyber-fysieke systemen” of “het internet der dingen”: De paradigm shift  in de productie economie schrijdt onder verschillende namen steeds verder. Hiermee wordt de digitalisering en onderlinge verbinding van productieprocessen en -omgevingen bedoeld. Het is idee is niet nieuw. Inmiddels staan echter de technieken klaar die een nauwkeurigheid, snelheid en flexibiliteit in tot nu toe ongekende omvang mogelijk maken. In grote bedrijven, bijvoorbeeld in de automobielindustrie, zorgen deze processen al voor enorme efficiëntie en veelzijdigheid in varianten. Deze bedrijven zijn ook in de toekomst toonaangevend voor veel toeleveringsbranches – en brengen daarmee “Industry 4.0” naar het KMO segment. Juist hier is het van belang om het aantrekkelijke potentieel voor toegevoegde waarde zichtbaar te maken en angst voor het onbekende te verminderen. Een belangrijk aspect: ook als voortdurend sprake is van de “industriële revolutie”, gaat het bij Industry 4.0 meer om een industriële evolutie, die behoefte heeft aan maatoplossingen. De productiemeettechniek en sensortechnologie zijn op deze weg sleutelinstrumenten.

wereldwijde megatrends zoals resource efficiency, de beheersing van nieuwe procestechnologieën, flexibilisering en transparantie oefenen een sterke invloed uit op de productie-industrie. De eisen en klantwensen waar bedrijven mee geconfronteerd worden, nemen toe: veelzijdigheid in varianten, individualisering van producten, kleine partijen of de vraag naar complete documentatie – daarop moeten antwoorden worden gevonden, om ook in de toekomst succesvol op de markt en concurrerend op de vestigingsplaats te zijn.

Grote bedrijven die consequent hebben geïnvesteerd in de automatisering van hun productieprocessen, kunnen intussen met geoptimaliseerde machinebelasting, snelle productietijden en weinig afval voor de dag komen. Ze zijn in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt en ook kleine series producten voordelig te produceren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een intelligente koppeling van systemen, vanaf het ordermanagement en het materiaalbeheer via de besturing van de productiemachines tot de geautomatiseerde controle en kwaliteitsborging.

De productie- respectievelijk vervaardigingsmeettechniek speelt hier een belangrijke rol: hiermee worden de zeer nauwkeurige gegevens geleverd, die de intelligente fabriek nodig heeft. Of het gaat over de positie, kwaliteit van de oppervlakte of onbeschadigde staat van productiestukken – door middel van de herkenning met intelligente meetsystemen kunnen gegevens vastgelegd worden en talrijke onderliggende processen in werking worden gezet. Zo zorgen bijvoorbeeld materiaalmonsters in het productieproces ervoor, dat de sluipende slijtage van gereedschappen met behulp van meetinstrumenten zeer vroegtijdig kan worden herkend. Met “predictive maintenance”, een voorspellend onderhoud, kan dit zo geautomatiseerd worden bijgestuurd. Dat bespaart grondstoffen, reduceert afval, verlaagt onderhouds- en servicekosten en optimaliseert de doorlooptijden.

Als alle informatiestromen optimaal met elkaar zijn verbonden, begint het productieproces direct met het ontvangen van het order in het systeem. Dit stuurt en optimaliseert de complete procesketen zelfstandig, van de materiaalstroom via de bestelling van individuele onderdelen tot de verpakking voor verzending. In laatste instantie is het onbewerkte stuk dat de productiestraat instrueert hoe het bewerkt wil worden. Dit is een grote omslag in de ontwikkeling van de waardeketen: weg van de centrale aansturing en een nieuwe benadering van de productie.

Voor de wereldwijde concurrentie betekent het ook: vestigingen met hoge loonkosten kunnen met behulp van de modernste productietechnologie en embedded systems zeer goed profiteren van de automatisering van de productieprocessen. Smart factories maken producten die met hoge kwaliteit, individualiteit, efficiëntie en snelheid wereldwijd concurrerend blijven – en helpen om nieuwe markten te ontsluiten.

Nieuwe kansen voor KMO’s

Deze ontwikkeling heeft steeds meer effect op het KMO segment. Het geeft hun de mogelijkheid om in een onstabiele omgeving snel en flexibel op de markt aanwezig te zijn.

Intelligente meet- en evaluatiesystemen zijn daarbij van groot belang. Optische processen en componenten spelen bij de digitalisering van productieprocessen een grote rol, want ze leveren in korte tijd veel informatie over bijvoorbeeld de productkwaliteit. Met de toenemende automatisering kan de meettechniek steeds meer worden geïntegreerd in de productie. Gegevens zijn niet pas beschikbaar na tijdrovende metingen in de meetruimte, maar komen direct binnen in het netwerk van systemen. Traditionele meetprocessen verhogen de transparantie in de productie, maar vereisen echter software-oplossingen en compatibele interfaces, die een betrouwbare communicatie tussen de systemen mogelijk maakt.

Intelligente meettechniek, die zich eenvoudig laat implementeren in de bestaande IT-structuur, kan een belangrijke wegbereider zijn in de richting van Industrie 4.0. Optische systemen behalen de vereiste snelheid en nauwkeurigheid: ze kunnen met doordachte interfaces quasi op een “plug-and-play” manier zowel meten als de gegevens voor de verdere bewerking beschikbaar stellen. Dit kan voor een “early-fail”-diagnose zijn of om door continu terugkoppelen van relevante informatie uit de fabricage in de productontwikkeling of bedrijfs- en testmiddelconstructie een sneller en nauwkeuriger verbeteringsproces te genereren. Meer toepassingsmogelijkheden betreffen bijvoorbeeld de prototypebouw of de reverse engineering en de productontwikkeling: zo kunnen producten bijvoorbeeld beter op de productie afgestemd ontwikkeld worden of leveranciers in staat gesteld worden om aangepast aan specifieke eisen te produceren.

Naar behoefte kunnen met intelligente systemen maatregelen van de kwaliteitsborging al vandaag stap voor stap naar digitalisering van de productie worden ontwikkeld, zelfs als de IT-structuur de volledige flexibiliteit nog niet toestaat. Investeringskosten kunnen langs de waardeketen geleidelijk aangepast worden aan de eisen.

Het nieuwe vormgeven

De automatisering zal de arbeidsplaatsstructuur in bedrijven veranderen. De vraag over de precieze effecten, ook met het oog op de arbeidsmarkt, kan niet eenduidig worden beantwoord. Enkele trends zijn echter te onderscheiden: Zo kunnen eentonige routinetaken of activiteiten, die voor mensen gezondheidsrisico’s met zich brengen of belastend zijn, steeds meer gedaan worden via geautomatiseerde processen of met behulp van robots. Daarbij maken collaboratieve robotsystemen een geheel nieuw soort samenwerking tussen mens en machine mogelijk. Intelligente assistenten zorgen voor hoge betrouwbaarheid en productiviteit – dat versterkt bedrijven in vestigingsplaatsen met hoge loonkosten en stelt zo arbeidsplaatsen veilig. Een ander voordeel: Als de werknemers door automatiseringsoplossingen optimaal ontlast worden, geeft dat meer ruimte voor werkterreinen, waarbij het aankomt op creativiteit en prestatievermogen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen.

Ook de Industry 4.0 zal niet zonder menselijke arbeidskracht kunnen wat betreft de bewaking van geautomatiseerde processen; maar het “hoe” zal veranderen. Zo zijn bijvoorbeeld de bedieningselementen voor de besturing van machines heel belangrijk. Ze zorgen er met gebruiksvriendelijke schermen voor dat processen intuïtief uitgevoerd en veilig gestuurd kunnen worden. De nieuwste generatie bedieningselementen kunnen zo flexibel ingesteld worden, dat zowel vakmedewerkers als meet- en software-experts er zeer nauwkeurig mee kunnen werken. De huidige human-machine-interfaces maken bijvoorbeeld gebruik van eigenschappen van gebruikersinterfaces uit de consumentenelektronica. Als deze geleerde structuren in het werk worden geïntegreerd, helpen ze werknemers bij het gebruik en kunnen zowel motivatie als verantwoordelijkheidsgevoel worden verhoogd. Maatregelen voor het continu blijven ontwikkelen van werknemers zullen ook in de toekomst in hoge mate bijdragen aan het succes van bedrijven. Maar door gebruikersgerichte bedieningselementen kan veel werktijd en daarmee kosten aanzienlijk worden verlaagd.

Automatiseringsoplossingen

nemen risicovolle, eentonige en vermoeiende werkzaamheden over

opereren in mensonwaardige gebieden

verhogen de productiviteit en zorgen voor behoud van vestigingsplaatsen met hoge loonkosten

Meetspecialist voor zeer nauwkeurige Oplossingen

Op de weg naar Industry 4.0 kunnen experts in de meet-  en imagingtechnologie goede ondersteuning bieden. Als het gaat om zeer individuele maatoplossingen in de kwaliteitsborging en automatisering, biedt de specialist in meettechniek en imagingprocessen FARO een omvangrijk portfolio en een schat aan ervaring.

FARO beschikt over uiterst precieze instrumenten voor zowel het tactiel als contactloos registreren van objecten, zowel door middel van optische imagingmethoden, tactiele meetarmen of laserscantechnologie. Daarbij is een variëteit aan software-oplossingen beschikbaar, die zowel communicatie tussen alle meetsystemen onderling mogelijk maken als de interfaces bieden tot alle bestaande softwaretoepassingen. Meetgegevens worden snel vastgelegd, naar wens ook multisensorisch, en voor verder gebruik optimaal bewerkt. Daarmee zijn complexe programmeerwerkzaamheden en kosten voor de systeemintegratie overbodig.

Deze competentiebouwstenen gebruikt FARO, om geïndividualiseerde en direct op de eisen van zijn klanten gerichte oplossingen te ontwikkelen; van afzonderlijke bouwstenen tot complete oplossingen. Het nieuw ingerichte bedrijfsonderdeel 3D Solutions & Services is erin gespecialiseerd om samen met de klant vrij configureerbare, snelle en kostenefficiënte meet- en automatiseringsoplossingen te vinden, die bedrijven ondersteunen op hun weg naar Industry 4.0.

“Wij bieden een krachtig kennis- en uitwisselingsplatform voor zowel grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf”, benadrukt Markus Grau, Director of Product Management 3D Solutions & Services. “Wij streven ernaar om uiteenlopende competenties te bundelen en zo voor onze partners en klanten een grote mate aan individuele meet- en automatiseringsoplossingen te creëren, die meer dan ’state of the art‘ zijn”. Zo zorgen de systematische doorontwikkeling van toepassingsoplossingen bij FARO evenals bij de interdisciplinaire samenwerking in een netwerk van onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven voor intelligente en praktijkgerichte innovaties.

De FARO Robo Imager toont bijvoorbeeld exemplarisch aan, welke mogelijkheden de combinatie van optische meetsystemen en een collaboratieve robotarm bieden. De verschillende meettaken kunnen geleidelijk in de productie worden geïntegreerd: Als mobiel meetstation langs de productielijn reduceert de Robo Imager bijvoorbeeld tijdrovende metingen in de meetruimte. Als vaste installatie dient hij voor de continue kwaliteitscontrole in de productielijn en kan zo de andere automatiseringsprocessen ondersteunen. Intelligente interfaces zorgen ervoor dat de geregistreerde gegevens voor verder gebruik in alle gangbare softwaretoepassingen snel beschikbaar zijn.

“In de kwaliteitsborging hoort meten bij de standaard; voor het automatiseringsproces is het een belangrijke bouwsteen”, legt Markus Grau uit. “Met intelligente meettechniek is een vlekkeloos verloop in de volledige geautomatiseerde procesketen pas mogelijk. De sleutel tot het succes ligt in de communicatie en interactie tussen de systemen”, aldus Grau. “En op deze uitdagingen hebben wij de juiste antwoorden paraat.”