De FARO Edge ScanArm heeft ARGON Measuring Solutions geholpen bij het verbeteren van de meetnauwkeurigheid voor energieprojecten door het leveren van de nauwkeurigheid en compatibiliteit die nodig is voor hun meetsoftware.

Eén van de services die ARGON met name aan klanten in de gas- en elektriciteitssector levert, bestaat uit meetoplossingen om te bepalen wanneer apparatuur aan onderhoud toe is. Bij de zorgvuldige besluitvorming met betrekking tot het onderhoud speelt de kosteneffectiviteit een belangrijke rol. Voordat ze overstapten op de FARO Edge ScanArm en de FARO Laser Tracker, had ARGON geconstateerd, dat de hardware die zij gebruikten niet meer voldeed aan de eisen van ARGON.

Stijn De Leener, ARGON Finance, HR & Administration: “Het gebruik van de oude apparatuur was te moeilijk voor onze technici en vooral ook voor onze klanten. Bovendien was de puntenwolk te klein voor het type werk dat wij doen en de nauwkeurigheid moest beter, omdat betere informatie een betere besluitvorming mogelijk maakt. Daarom zijn we overgestapt op de FARO Edge ScanArm die in combinatie met de FARO Laser Line Probe spectaculaire resultaten heeft geleverd.”

Argon MS 1

 

3D scannen van corrosie

Als onderdeel van zijn Pipeline Integrity Management Systeem, bewaakt een belangrijk, onafhankelijk bedrijf in transport en opslaginfrastructuur van aardgas in België, de corrosie van zijn aardgas transportleidingen met behulp van ARGON en de FARO ScanArm. 3D-scans verbeteren de nauwkeurigheid van de corrosiemetingen, hetgeen leidt tot beter gefundeerde beslissingen en lagere reparatiekosten. De kwantificering van de corrosie is niet eenvoudig, omdat de pijpen gebogen zijn en corrosieplekken complexe vormen hebben. De traditionele meetmethoden met bijvoorbeeld een schuifmaat zijn vaak niet bruikbaar en zeer conservatief, resulterend in minder nauwkeurige corrosiemetingen. Met de FARO ScanArm kan ARGON een 3D-kopie maken van de door corrosie aangetaste plaatsen.

“Dankzij onze uitgebreide kennis van scripting en reverse engineering, konden we een semi-automatisch proces ontwikkelen, waarmee de scan wordt omgezet in een gemakkelijk te begrijpen kwantificering van de corrosie,” aldus De Leener, “Met dit resultaat kan onze klant nauwkeurig bepalen of reparatie al dan niet nodig is”.

Screen Shot 2016-11-10 at 11.46.45

Deformatie van gasturbinehuis

De deformatiemeetservice van ARGON met de FARO Edge ScanArm en FARO Laser Tracker wordt gebruikt tijdens de revisie van krachtinstallaties. De resultaten van deze specifieke metingen kunnen worden gebruikt om te beslissen of een dure vervanging nodig is.

Twee internationale elektronicabedrijven maken als 3D-meetpartner al vele jaren gebruik van de services van ARGON. In de loop van de tijd is ARGON steeds meer betrokken geraakt bij de deformatieanalyse van hun grote gecombineerde stoom/gasturbines. Met name kan hierdoor na verloop van tijd deformatie worden vastgesteld als gevolg van een wisselende mechanische en thermische belasting die problemen kan veroorzaken met betrekking tot de axiale en radiale speling. De ARGON combinatie van eigen meetsoftware en de FARO ScanArm bleek een groot succes: “De combinatie van de FARO ScanArm en onze eigen specieke softwareoplossingen resulteerde in een hogere nauwkeurigheid beide deformatieanalyse van de turbines van onze klant. Ze kregen dus betere informatie als basis voor belangrijke investeringsbeslissingen,” zo licht De Leener toe.

ARGON MS software en de FARO Edge Scanarm: een winnende combinatie

De Leener: “Iedereen bij ARGON ziet de voordelen die de nieuwe ScanArm heeft opgeleverd. We konden softwareoplossingen van hoge kwaliteit ontwikkelen voor onze klanten. Deze zijn echter maar net zo goed als de hardware waar ze gebruik van maken en FARO heeft dat perfect geregeld. Door deze combinatie beschikken onze technici over een totaalpakket waarmee ze hun services nauwkeuriger en in minder tijd kunnen leveren.”