Colosseum

Bij laserscannen denken we vaak aan moderne productieomgevingen en de ontwikkeling van nieuwe producten, maar de techniek kan ons ook inzicht bieden in het verleden. Voor het programma Time Scanners op National Geographic Channel, scande bouwkundig ingenieur Steve Burrows samen met zijn team laserscanexperts al heel wat iconische gebouwen en monumenten in, van het Colosseum in Rome tot St. Paul’s Cathedral in Londen en zelfs de eeuwenoude stad Machu Picchu, om zo hun architecturale geheimen bloot te leggen.

Laserscantechnieken zijn ideaal om monumentale gebouwen en industrieel erfgoed in kaart te brengen omdat ze in een zeer korte tijd erg grote oppervlakken zeer gedetailleerd kunnen vastleggen. Laten we eens even kijken naar een aantal mogelijke toepassingen van 3D technieken in de architectuur.

Oplossing voor ontbrekende plannen
Een vaak voorkomend probleem bij de restauratie van historische gebouwen is dat er geen plannen van bestaan, dat die verloren zijn gegaan of dat ze erg verouderd zijn. Aan de hand van een 3D-scan kan het gebouw in kaart worden gebracht en kan een plan alsnog geconstrueerd worden. In een zeer korte tijd kunnen alle afmetingen van het gebouw vastgelegd worden. Zelfs complexe, ruimtelijke structuren kunnen op deze manier exact worden opgemeten. Er zijn ook scanners met een bereik van wel 300 meter die complete terreinen digitaal kunnen vastleggen. Naast vrijwel fotorealistische opnamen van de omgeving kunnen moderne scanners ook in direct zonlicht scannen. Dit is ideaal bijvoorbeeld voor monumenten als de piramiden in Egypte.

Inzicht in bouwstijlen
Die piramiden maar ook monumenten als de historische stad Petra in Jordanië spreken tot de verbeelding. Hoe komt het dat die na al die jaren nog steeds overeind staan en hoe konden mensen toen zo’n stevige, grote en minutieuze constructies op poten zetten? Met behulp van laserscanners is het mogelijk om deze eeuwenoude mysteries te ontrafelen en inzicht te krijgen in de bouwmethodes van die tijd. En dat biedt inspiratie voor constructies van vandaag de dag! Steve Burrows en zijn team ontdekten bijvoorbeeld dat het Colosseum heel wat meer is dan een verzameling bogen en arcades. Zo zijn de trappen bovenaan een stuk smaller dan onderaan. Op die manier creëerden de architecten een soort trechtereffect waardoor mensen bij een incident snel en efficiënt het gebouw konden verlaten zonder chaos te veroorzaken.

Hulp bij restauraties
In een vorige blog haalden we aan hoe 3D-scannen een hulp kan zijn bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Maar het kan dus ook een uitkomst bieden voor het restaureren van monumenten met respect voor hun historische waarde en authentieke bouwmethoden. Vooral gebouwen met veel bogen, gebinten en gewelven zijn met klassieke meetinstrumenten moeilijk in kaart te brengen. Met behulp van laserscanners kunnen naast de gevel van het gebouw ook alle ruimtes binnenin met al hun details zoals balkons, ornamenten en traphallen uiterst nauwkeurig vastgelegd worden. Dit komt niet alleen van pas om bijvoorbeeld na te gaan of een gebouw scheef is gaan staan, maar ook wanneer (gedeeltelijke) afbraakwerken noodzakelijk zijn. Of om te kijken hoe het historisch gebouw optimaal kan worden ingericht wanneer het een nieuwe toepassing krijgt!