Industrie 4.0, zeepbel of business model van de toekomst?

Ontdek de meerwaarde van Industrie 4.0 voor uw bedrijf

We hebben er allemaal al van gehoord, Industrie 4.0. Het is hét nieuwe buzzwoord. Maar wat betekent het nu precies. En nog belangrijker, hoe zet u deze aanpak in ten voordele van uw business? We zetten alles even voor u op een rijtje.

Vierde industriële revolutie dankzij het internet der dingen
De verschuiving van mass consumption naar mass customisation (het verwerken van afzonderlijke klantbehoeften op grote schaal) is al een hele tijd aan de gang. Om een product te maken dat naadloos aansluit bij de eisen en wensen van een specifieke klant, moet de infrastructuur echter op een aangepaste manier worden ingericht. The internet of things stuwt ons richting de intelligente fabriek, richting de zogenaamde vierde industriële revolutie. Een fabriek die flexibel genoeg is om verschillende producten te maken, in kleinere hoeveelheden maar volledig afgestemd op de individuele noden van verschillende klanten, dat is waar Industrie 4.0 voor staat. Het is dus veel meer dan een hype, het is een concept, een denkwijze die ons leidt naar de fabriek van de toekomst. En dat vraagt een hele nieuwe manier van werken.

Intelligente systemen zwaaien de plak
In de fabriek van de toekomst, de zogenaamde smart factory staan cyberfysische systemen (CPS) centraal. Deze intelligente systemen brengen de werelden van ICT-, meet- en automatiseringstechnologie samen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen locatie detecteren, routes berekenen en onderling informatie uitwisselen met andere CPS’s. De systemen zetten doelbewust de kennis over hun context of situatie in om hun gedrag aan te optimaliseren.

Verhoogde productiviteit
Zelfbesturende en zelfstandige processen, zorgen onder meer voor een verhoogde productiviteit. Denk maar aan onderdelen die automatisch worden bijgevuld of een robot die een onderdeel zelf naar de volgende stap in het productieproces brengt.

Grotere flexibiliteit
Daarnaast zullen volgens het concept van Industrie 4.0 productieprocessen in de toekomst steeds meer decentraal en dynamisch worden geleid. Zo kan er sneller op nieuwe vragen of trends worden ingespeeld. Bovendien zorgt deze aanpak dankzij de verregaande integratie voor een veel kortere doorlooptijd van ontwikkeling naar productie tot uiteindelijke oplevering bij de klant.

Stabiliteit & Kwaliteitscontrole
Naast de flexibiliteit die nodig is om tegemoet te komen aan de wensen van verschillende klanten, bieden smart factories tegelijk de vereiste stabiliteit en kwaliteit. In een productieproces zijn er altijd fluctuaties bijvoorbeeld door onregelmatigheden van het gebruikte materiaal of de grondstof. In een smart factory worden deze pieken en dalen uitgevlakt onder andere door slimme machines die zelf corrigerende maatregelen kunnen nemen en extra ingebouwde controlepunten voor en tijdens het productieproces.

Het hoeft geen verder betoog dat al deze aspecten op hun beurt leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en dat er in de maakindustrie dus heel wat te winnen valt bij het concept van Industrie 4.0. Hoewel er nog werk aan de winkel is, bijvoorbeeld op gebied van standaarden, veiligheidsprotocollen en mindset van bedrijven, beginnen meer en meer organisaties de voordelen in te zien en springen ze op de trein richting de fabriek van de toekomst.